fbpx

Přidejte se k zdravotní pojišťovně Škoda!

Jsme zdravotní pojišťovna, která se postará o zdraví celé vaší rodiny.

Dostupná a kvalitní zdravotní péče

Zdravotní pojištění
pro celou rodinu

29letá tradice
a finanční zdraví

Kdo jsme

Silná, stabilní a dlouhodobě pozitivně hodnocená regionální zdravotní pojišťovna. Postaráme se o zdravotní péči celé vaší rodiny.

Máme největší síť smluvních zdravotnických zařízení a lékařů v regionech ŠKODA AUTO a.s. Spolupracujeme s mnoha dalšími zdravotnickými partnery po celé ČR i v zahraničí.

Naším pojištěncem se může stát občan České republiky nebo pracovník firmy se sídlem v ČR bez ohledu na věk, bydliště či zaměstnání.

Přidejte se k nám i Vy! Pro všechny členy rodiny máme nabité programy plné výhod a benefitů.

Zdravotní programy

PEČUJTE O ZDRAVÍ CELÉ VAŠÍ RODINY A ČERPEJTE TŘEBA TYTO VÝHODY A BENEFITY.

Pro ženy

PROGRAMY PRO ŽENY VĚK MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU ČERPÁNÍ A PODMÍNKY
PREVENCE příspěvek SPORT od 19 do 64 let 500 Kč na pravidlenou sportovní aktivitu realizovanou v rámci fitness center, netýká se Fbfit – rekondičního centra v Mladé Boleslavi
příspěvek SENIOR od 65 let 500 Kč na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, hole Nordic Walking, na specifické pomůcky pro trénování paměti a prevenci rozvoje Alzheimerovy choroby (příklady pomůcek najdete na www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky)
ZLEPŠENÉ SLUŽBY odvykání kouření od 19 let 1 000 Kč 2 x 500 Kč za rok, vždy po ukončení léčby, která probíhá min. 3 měsíce pouze na pracovištích, jejichž seznam naleznete na www.slzt.cz pod Centry pro závislé na tabáku; příspěvek lze proplatit po předložení zprávy o výsledku léčby (negativní test na CO) a originálního dokladu o zaplacení
paruka po aktivní onkologické léčbě od 19 let 4 000 Kč pro ženy, které absolvovaly aktivní onkologickou léčbu, při které došlo ke ztrátě vlasů, 1 x za rok
moderní diagnostické a léčebné metody – po schválení revizním lékařem od 19 let 1 000 Kč operace varixů – Laser, RF (radiofrekvence), ClariVein/ORL operace metodou plasmové koblace BiZact/podologické vyšetření fyzioterapeutem na podoskopu/použití laseru a rázové vlny ve fyzioterapii/genetické vyšetření pro trombotické stavy na vlastní žádost/oční vyšetření metodami, OCT, GDx, HRT, Pentacam/laserové oční operace, implantace multifokální, torické nebo kontaktní čočky/endoskopická operace karpálního tunelu/vyšetření digitálním dermatoskopem, laserové výkony k odstranění jizev/poporodní fyzioterapeutická péče u dysfunkce svalů pánevního dna na pracovišti Rehamar/datové služby EKG přenosu, nad rámec v. z. p., po schválením revizním lékařem
celiakie a další vzácné metabolické poruchy od 19 let 4 000 Kč 1x za rok, na bezlepkovou dietu a na specifické diagnózy (nemoc javorového sirupu, homocystinurie, isovalerová acidurie, propionová a methylmalonová acidurie, tyrosinémie, glutarová acidurie typ 1., poruchy cyklu močoviny), nad rámec v. z. p., nutné předložit potvrzení ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (požadujeme pouze při prvním čerpání příspěvku)
plastová sádra od 19 let 300 Kč lze poskytnout 1 x za rok
PREVENCE ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ prevence karcinomu prsu – MAMOGRAF od 20 do 45 let 800 Kč pro ženy nespadající věkem do programu celostátního mamografického screeningu hrazeného z prostředků v. z. p.a realizovaného na akreditovaných pracovištích, jejichž seznam naleznete na www.mamo.cz
prevence karcinomu prsu – SONO do 45 let 600 Kč na akreditovaných pracovištích, seznam oprávněných pracovišť je zveřejněn na www.mamo.cz, 1 x za rok
prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku do 50 let * pro pojištěnce, na které se nevztahuje vyšetření na okultní krvácení ve stolici v rámci preventivní prohlídky; pro více informací se obraťte na svého praktického lékaře, 1 x za rok
program pro zjišťování nádorů v oblasti dutiny břišní a ledvin k odhalení nádoru v časném stádiu bez omezení věku * program je určen zejména pojištěncům s pozitivní rodinnou onkologickou anamnézou či s rizikem tohoto onemocnění, kteří se mohou obrátit na svého praktického lékaře k preventivnímu sonografickému vyšetření horní a dolní poloviny břicha, 1 x za rok
prevence onemocnění štítné žlázy bez omezení věku * odběr krve na vyšetření hormonů u praktického lékaře
1 x za rok
prevence melanomu bez omezení věku * dermatologické vyšetření pigmentových znamének
1 x za rok
podpora péče o duševní zdraví bez omezení věku 2000 Kč doložení absolvování psychologického nebo psychoterapeutického poradenství certifikovaným specialistou v oblasti psychologie/psychoterapie, mimo výkony hrazené z v. z. p.
podpora nutričního poradenství bez omezení věku 1000 Kč může čerpat pojištěnec s hodnotou BMI nad 30 nebo pod 18.5. příspěvek na sestavení jídelníčku nutričním terapeutem, obezitologem, diabetologem, praktickým lékařem nebo výživovým poradcem s platným osvědčením o profesní kvalifikaci.

* Výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb

Pro muže

n

PROGRAMY PRO MUŽE VĚK MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU ČERPÁNÍ A PODMÍNKY
PREVENCE příspěvek SPORT od 19 do 64 let 500 Kč na pravidlenou sportovní aktivitu realizovanou v rámci fitness center, netýká se Fbfit – rekondičního centra v Mladé Boleslavi
příspěvek SENIOR od 65 let 500 Kč na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, hole Nordic Walking, na specifické pomůcky pro trénování paměti a prevenci rozvoje Alzheimerovy choroby (příklady pomůcek najdete na www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky)
ZLEPŠENÉ SLUŽBY odvykání kouření od 19 let 1 000 Kč 2 x 500 Kč za rok, vždy po ukončení léčby, která probíhá
min. 3 měsíce, pouze na pracovištích, jejichž seznam naleznete na www.slzt.cz pod Centry pro závislé na tabáku; příspěvek lze proplatit po předložení zprávy o výsledku léčby (negativní test na CO) a originálního dokladu o zaplacení
moderní diagnostické a léčebné metody od 19 let 1 000 Kč operace varixů – Laser, RF (radiofrekvence), ClariVein/ORL operace metodou plasmové koblace BiZact/podologické vyšetření fyzioterapeutem na podoskopu/použití laseru a rázové vlny ve fyzioterapii/genetické vyšetření pro trombotické stavy na vlastní žádost/oční vyšetření metodami, OCT, GDx, HRT, Pentacam/ aserové oční operace, implantace multifokální, torické nebo kontaktní čočky/endoskopická operace karpálního tunelu/vyšetření digitálním dermatoskopem, laserové výkony k odstranění jizev/datové služby EKG přenosu,
nad rámec v. z. p., po schválení revizním lékařem
celiakie a další vzácné metabolické poruchy od 19 let 4 000 Kč 1x za rok, na bezlepkovou dietu a na specifické diagnózy (nemoc javorového sirupu, homocystinurie, isovalerová acidurie, propionová a methylmalonová acidurie, tyrosinémie, glutarová acidurie typ 1., poruchy cyklu močoviny), nad rámec v. z. p., nutné předložit potvrzení ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (požadujeme pouze při prvním čerpání příspěvku)
plastová sádra od 19 let 300 Kč lze poskytnout 1 x za rok
PREVENCE ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ prevence karcinomu prostaty od 19 let * registrující lékař v rámci preventivní prohlídky provede odběr krve, na doporučení ošetřujícího lékaře nebo na Vaši žádost,
1 x za rok
prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku do 50 let * pro pojištěnce, na které se nevztahuje vyšetření na okultní krvácení ve stolici v rámci preventivní prohlídky; pro více informací se obraťte na svého praktického lékaře, 1 x za rok
program pro zjišťování nádorů v oblasti dutiny břišní a ledvin bez omezení věku * program je určen zejména pojištěncům s pozitivní rodinnou onkologickou anamnézou či s rizikem tohoto onemocnění, kteří se mohou obrátit na svého praktického lékaře k preventivnímu sonografickému vyšetření horní a dolní poloviny břicha,
1 x za rok
prevence onemocnění štítné žlázy od 19 let * odběr krve na vyšetření hormonů u praktického lékaře,
1 x za rok
prevence melanomu od 19 let * dermatologické vyšetření pigmentových znamének,
1 x za rok
podpora péče o duševní zdraví bez omezení věku 2000 Kč doložení absolvování psychologického nebo psychoterapeutického poradenství certifikovaným specialistou v oblasti psychologie/psychoterapie,
mimo výkony hrazené z v. z. p.
podpora nutričního poradenství bez omezení věku 1000 Kč může čerpat pojištěnec s hodnotou BMI nad 30 nebo pod 18,5, příspěvek na sestavení jídelníčku nutričním terapeutem, obezitologem, diabetologem, praktickým lékařem nebo výživovým poradcem s platným osvědčením o profesní kvalifikaci.

* Výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb

Pro děti a mládež

PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ VĚK MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU ČERPÁNÍ A PODMÍNKY
PREVENCE příspěvek SPORT junior od 4 do 18 let 700 Kč na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, sportovní prohlídky, dětské tábory, sportovní kroužky ve škole
dentální hygiena od 6 do 18 let 500 Kč ošetření provedené dentální hygienistkou,
nad rámec v. z. p.
ZLEPŠENÉ SLUŽBY rovnátka do 18 let 2 000 Kč 1000 Kč na každou čelist na fixní ortodontický aparát, 1 x za život
moderní diagnostické a léčebné metody do 19 let 1 000 Kč operace varixů – Laser, RF (radiofrekvence), ClariVein/ORL operace metodou plasmové koblace, BiZac/podologické vyšetření fyzioterapeutem na podoskopu/použití laseru a rázové vlny ve fyzioterapii/genetické vyšetření pro trombotické stavy na vlastní žádost/oční vyšetření metodami OCT, GDx, HRT, Pentacam/laserové oční operace, implantace multifokální, torické nebo kontaktní čočky/endoskopická operace karpálního tunelu/vyšetření digitálním dermatoskopem, laserové výkony k odstranění jizev,
nad rámec v. z. p., po schválení revizním lékařem
celiakie a další vzácné metabolické poruchy do 19 let 4 000 Kč 1x za rok, na bezlepkovou dietu a na specifické diagnózy (nemoc javorového sirupu, homocystinurie, isovalerová acidurie, propionová a methylmalonová acidurie, tyrosinémie, glutarová acidurie typ 1., poruchy cyklu močoviny), nad rámec v. z. p., nutné předložit potvrzení ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (požadujeme pouze při prvním čerpání příspěvku)
plastová sádra do 19 let 300 Kč 1 x za rok
OZDRAVNÉ POBYTY ozdravný pobyt pro pojištěnce s chronickým onemocněním kůže a dýchacích cest od 4 do 19 let 1 000 Kč na přímořský nebo vysokohorský ozdravný pobyt uskutečněný v daném roce, pobyt musí být zabezpečen přes cestovní agenturu, nebo kancelář, na doporučení pediatra, nebo specialisty
ozdravný pobyt pro pojištěnce s neurologickým, onkologickým onemocněním, obezitou do 19 let 1 000 Kč na ozdravný pobyt uskutečněný v daném roce, pobyt musí být zabezpečen odborným lékařským dohledem, na doporučení pediatra, nebo specialisty
PREVENCE ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ podpora péče o duševní zdraví bez omezení věku 2000 Kč doložení absolvování psychologického nebo psychoterapeutického poradenství certifikovaným specialistou v oblasti psychologie/psychoterapie,
mimo výkony hrazené z v. z. p.
podpora nutričního poradenství bez omezení věku 1000 Kč může čerpat pojištěnec s hodnotou BMI nad 30 nebo pod 18,5, příspěvek na sestavení jídelníčku nutričním terapeutem, obezitologem, diabetologem, praktickým lékařem nebo výživovým poradcem s platným osvědčením o profesní kvalifikaci.

Pro nastávající maminky

PROGRAMY
PRO MAMINKU A NOVOROZENCE
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU ČERPÁNÍ A PODMÍNKY
V DOBĚ TĚHOTENSTVÍ příspěvek v době těhotenství 500 Kč na pohybové aktivity, vitamínové prostředky, doplňky stravy, prostředky proti striím, masáže, prostředky dentální hygieny, na ošetření provedené dentální hygienistkou, sluneční brýle a opalovací krémy s UV filtrem, ortopedickou obuv a vložky do bot zakoupené v lékárně nebo prodejně zdravotnických potřeb, předporodní kurzy, pobyt v nemocnici na nadstandartním pokoji

Podmínkou je předložení těhotenského průkazu nebo jeho kopie.

vyšetření štítné žlázy * prevence u těhotných, 1 x za rok
prvotrimestrální screening 1 200 Kč bez doporučení gynekologa, na akreditovaném pracovišti

Podmínkou je předložení těhotenského průkazu nebo jeho kopie, po schválení revizním lékařem.

NIPT (neinvazivní prenatální testování) 2 500 Kč v indikovaných případech, v případě rizika závažného postižení plodu, na specializovaném pracovišti

Podmínkou je doporučení gynekologa a genetika, po schválení revizním lékařem.

PO PORODU příspěvek po porodu 1 000 Kč na pobyt v nemocnici na nadstandardním pokoji, přítomnost blízké osoby u porodu, autosedačku, pleny, vlhčené ubrousky, kojenecké plavání, monitor dechu, laktační poradenství a pomůcky

Lze čerpat po porodu v okamžiku přidělení RČ novorozenci, pokud se dítě narodí v prosinci daného roku, příspěvek proplatíme do 20. 1.

dárek k narození miminka v hodnotě až 2 500 Kč batůžek s produkty pro děti SKIP HOP a kvalitní bezdotykový digitální teploměr Thermoval baby
úrazové pojištění pro novorozence 1. rok zdarma z programu Zvonek našeho partnera Vitalitas pojišťovna, a.s.

zvýhodněné pojistné na další roky

*výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb

Pro dárce krve

 – cDárcem krve se může stát každý člověk ve věku od 18 do 65 let s dobrým zdravotním stavem.

PROGRAMY PRO DÁRCE KRVE MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU ČERPÁNÍ A PODMÍNKY

příspěvek pro bezpříspěvkové dárce krve a kostní dřeně

1 000 Kč

na pohybové aktivity, vitamínové prostředky, doplňky stravy, masáže, prostředky dentální hygieny, na služby dentální hygientistky, sluneční brýle a opalovací krémy s UV filtrem, ortopedickou obuv a vložky do bot zakoupené v lékárně a prodejně zdrav. potřeb, saunu

Podmínka: absolvování bezplatného odběru krve nebo krevních derivátů, předložení průkazu dárce krve s odběrem za posledních 12 měsíců

příspěvek pro držitele Zlatého kříže a vyššího ocenění 4 000 Kč

stejné jako u dárců krve

Podmínka: doložení těchto ocenění za daný rok

léčebné výlohy v rámci cestovního pojištění 30 dnů zdarma

léčebné výlohy, celý svět

Podmínka: předložení průkazu dárce krve s odběrem za posledních 12 měsíců

ozdravný pobyt v ČR pro dárce kostní dřeně 10 000 Kč na ozdravný pobyt v některém ze smluvních lázeňských zařízení dle výběru po domluvě s referentem lázeňské péče
Podmínka: darování kostní dřeně v daném roce

Očkování

OČKOVÁNÍ VĚK MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU ČERPÁNÍ A PODMÍNKY
rotavirové infekce do 1 roku 3 000 Kč 1 000 Kč na každou dávku, po ukončení očkovacího schématu
meningokok bez omezení 3 000 Kč 1 000 Kč na každou dávku v rámci očkovacího schématu
(mimo očkování hrazené z v.z.p)
HPV infekce od 12 do 18 let 4 000 Kč jednorázově po ukončení očkovacího schématu s výjimkou pojištěnců, kteří věkem 13 -14 let spadají do očkování hrazeného dle platné legislativy
HPV infekce do 45 let 800 Kč na očkování pro ženy, u kterých bylo zahájeno očkování do
6 měsíců po konizaci děložního čípku pro prekancerózu,
po ukončení očkovacího schématu v daném roce, po schválení revizním lékařem ZPŠ
hepatitida bez omezení 800 Kč 1 x za rok po ukončení očkovacího schématu
klíšťová encefalitida do 50 let 1 500 Kč 500 Kč na každou dávku v rámci očkovacího schématu včetně přeočkování (mimo očkování hrazené z v.z.p)
chřipka do 65 let 400 Kč na jednu dávku (mimo očkování hrazené z v.z.p)
balíček ostatních očkování bez omezení 1 000 Kč na očkovací látky výše neuvedené, které nejsou hrazeny z v. z. p. nebo nesplňují uvedené podmínky.

Podmínka pro všechna očkování: požadujeme předložení prokazatelného dokladu o úhradě očkování, očkovacího průkazu nebo jiného písemného dokladu o provedeném očkování

Výše uvedené příspěvky lze čerpat 1x ročně. Příspěvky proplácíme od 1. 2. do 30. 11. daného roku. U přesně vyjmenovaných výjimek proplácíme příspěvky ještě v lednu roku následujícího. Žádosti lze zasílat i elektronicky a příspěvky pojištěncům proplácíme pouze bezhotovostně na uvedený bankovní účet. Doklady nesmí být starší 3 měsíců.

Víte, že …
změnu zdravotní pojišťovny můžete provést maximálně 1x za rok a v zákonem stanovených termínech?

Přejděte k nám od 1. ledna do 31. března nebo od 1. července do 30. září.

Nestihli jste termín? Nevadí, vyplňte formulář a my se vám hned, jakmile to bude možné, ozveme.

Síť smluvních zařízení

Vyhledejte si svého lékaře či zdravotnické zařízení ve vašem regionu.

* vyplňte alespoň jedno pole

Nenašli jste svého lékaře? Nevadí. Naši síť průběžně doplňujeme o nové partnery. V případě, že jste naším pojištěncem, ozvěte se nám a my spolupráci s lékařem či zařízením domluvíme.

Karta mého Karta mého srdce

Vše o vašem zdraví na jednom místě.
Osobní elektronický účet a mobilní aplikace.

 • Kontaktní údaje na lékaře
 • Mapa smluvních zařízení ZPŠ
 • Přehled čerpání zdravotní péče
 • Preventivní prohlídky a SMS upozornění na termíny
 • Laboratorní výsledky, lékařské zprávy
 • Lékové interakce a varianty léků
 • Evropský průkaz pojištěnce on-line
 • Platby, zálohy a přehledy pojistného pro OSVČ a OBZP
 • Body a výhody do cafeterie Benefity ŠKODA (pro zaměstnance)
 • Informace o zdraví Vašich nezletilých dětí (spojený účet)
 • A mnoho dalšího…