fbpx

Přidejte se

k nejlepší zdravotní pojišťovně roku 2022!

Jsme zdravotní pojišťovna, která se postará o zdraví celé vaší rodiny.

Dostupná a kvalitní zdravotní péče

Zdravotní pojištění
pro celou rodinu

30 letá tradice
a finanční zdraví

Kdo jsme

Silná, stabilní a dlouhodobě pozitivně hodnocená regionální zdravotní pojišťovna. Postaráme se o zdravotní péči celé vaší rodiny.

Máme největší síť smluvních zdravotnických zařízení a lékařů v regionech ŠKODA AUTO a.s. Spolupracujeme s mnoha dalšími zdravotnickými partnery po celé ČR i v zahraničí.

Naším pojištěncem se může stát občan České republiky nebo pracovník firmy se sídlem v ČR bez ohledu na věk, bydliště či zaměstnání.

Přidejte se k nám i Vy! Pro všechny členy rodiny máme nabité programy plné výhod a benefitů.

Zdravotní programy

PEČUJTE O ZDRAVÍ CELÉ VAŠÍ RODINY A ČERPEJTE TŘEBA TYTO VÝHODY A BENEFITY.

Pro ženy

PROGRAMY PRO ŽENY VĚK MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU ČERPÁNÍ A PODMÍNKY
příspěvek SPORT od 19 do 64 let 500 Kč na pravidlenou sportovní aktivitu realizovanou v rámci fitness center, netýká se Fbfit – rekondičního centra v Mladé Boleslavi
příspěvek SENIOR

od 65 let 

500 Kč na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, hole Nordic Walking, na specifické pomůcky pro trénování paměti a prevenci rozvoje Alzheimerovy choroby (příklady pomůcek najdete na www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky)
odvykání kouření od 19 let 1 000 Kč 2 x 500 Kč za rok, vždy po ukončení léčby, která probíhá min. 3 měsíce pouze na pracovištích, jejichž seznam naleznete na www.slzt.cz pod Centry pro závislé na tabáku; příspěvek lze proplatit po předložení zprávy o výsledku léčby (negativní test na CO) a originálního dokladu o zaplacení
paruka po aktivní onkologické léčbě od 19 let 4 000 Kč pro ženy, které absolvovaly aktivní onkologickou léčbu, při které došlo ke ztrátě vlasů, 1 x za rok
moderní diagnostické a léčebné metody od 19 let 2 000 Kč operace varixů – Laser, RF (radiofrekvence), ClariVein / ORL operace metodou plasmové koblace, BiZac / podologické vyšetření fyzioterapeutem na podoskopu / použití laseru a rázové vlny ve fyzioterapii / genetické vyšetření pro trombotické stavy na vlastní žádost / endoskopická operace karpálního tunelu / vyšetření digitálním dermatoskopem, laserové výkony k odstranění jizev, datové služby EKG přenosu / přístrojové vyšetření suchého oka v ONMB
celiakie od 19 let 5 000 Kč 1x za rok, na bezlepkovou dietu nad rámec v. z. p., nutné předložit potvrzení ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (požadujeme pouze při prvním čerpání příspěvku)
nízkobílkovinová dieta a další vzácné metabolické poruchy od 19 let 10 000 Kč pojištěnci, kteří mají z důvodu metabolického onemocnění indikovanou nízkobílkovinovou dietu nebo specifickou diagnózu (nemoc javorového sirupu, homocystinurie, isovalerová acidurie, propionová a methylmalonová acidurie, tyrosinémie, glutarová acidurie typ 1., poruchy cyklu močoviny), mohou čerpat příspěvek až do výše 10 000 Kč. Při prvním čerpání je nutno doložit potvrzení ošetřujícího lékaře, které zdůvodňuje nezbytnost indikace této diety. Tento příspěvek lze čerpat pouze po schválení revizním lékařem ZPŠ
plastová sádra od 19 let 300 Kč lze poskytnout 1 x za rok
prevence karcinomu prsu – MAMOGRAF od 20 do 45 let 800 Kč pro ženy nespadající věkem do programu celostátního mamografického screeningu hrazeného z prostředků v. z. p.a realizovaného na akreditovaných pracovištích, jejichž seznam naleznete na www.mamo.cz
prevence karcinomu prsu – SONO do 45 let 600 Kč na akreditovaných pracovištích, seznam oprávněných pracovišť je zveřejněn na www.mamo.cz, 1 x za rok
prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku do 50 let * pro pojištěnce, na které se nevztahuje vyšetření na okultní krvácení ve stolici v rámci preventivní prohlídky; pro více informací se obraťte na svého praktického lékaře, 1 x za rok
program pro zjišťování nádorů v oblasti dutiny břišní a ledvin k odhalení nádoru v časném stádiu bez omezení věku * program je určen zejména pojištěncům s pozitivní rodinnou onkologickou anamnézou či s rizikem tohoto onemocnění, kteří se mohou obrátit na svého praktického lékaře k preventivnímu sonografickému vyšetření horní a dolní poloviny břicha, 1 x za rok
prevence onemocnění štítné žlázy bez omezení věku * odběr krve na vyšetření hormonů u praktického lékaře
1 x za rok
prevence melanomu bez omezení věku * dermatologické vyšetření pigmentových znamének
1 x za rok
nitrooční operace bez omezení věku 1000 Kč nitrooční operace s použitím multifokální čočky, čočky s prodlouženým ohniskem, čočky pro korekci astigmatismu nebo nitrooční kontaktní čočky
vyšetření přístrojem OCT bez omezení věku 800 Kč lze poskytnout 1x za rok
vyšetření přístrojem Plusoptix bez omezení věku 200 Kč lze poskytnout 1x za rok
korekční laserové operace od 18 do 40 let 2000 Kč lze poskytnout 1x za rok. Tento příspěvek lze čerpat pouze po schválení revizním lékařem
dentální hygiena od 19 let 200 Kč ošetření provedené dentální hygienistkou nad rámec v.z.p.
podpora péče o duševní zdraví bez omezení věku 2000 Kč doložení absolvování psychologického nebo psychoterapeutického poradenství certifikovaným specialistou v oblasti psychologie/psychoterapie, mimo výkony hrazené z v. z. p.
podpora nutričního poradenství bez omezení věku 1000 Kč může čerpat pojištěnec s hodnotou BMI nad 30 nebo pod 18.5. příspěvek na sestavení jídelníčku nutričním terapeutem, obezitologem, diabetologem, praktickým lékařem nebo výživovým poradcem s platným osvědčením o profesní kvalifikaci.

* Výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb

Pro muže

PROGRAMY PRO MUŽE VĚK MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU ČERPÁNÍ A PODMÍNKY
příspěvek SPORT

od 19 do 64 let

500 Kč na pravidlenou sportovní aktivitu realizovanou v rámci fitness center, netýká se Fbfit – rekondičního centra v Mladé Boleslavi
příspěvek SENIOR

od 65 let

500 Kč na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, hole Nordic Walking, na specifické pomůcky pro trénování paměti a prevenci rozvoje Alzheimerovy choroby (příklady pomůcek najdete na www.alzheimer.cz/e-shop/pomucky)
odvykání kouření od 19 let 1 000 Kč 2 x 500 Kč za rok, vždy po ukončení léčby, která probíhá
min. 3 měsíce, pouze na pracovištích, jejichž seznam naleznete na www.slzt.cz pod Centry pro závislé na tabáku; příspěvek lze proplatit po předložení zprávy o výsledku léčby (negativní test na CO) a originálního dokladu o zaplacení
moderní diagnostické a léčebné metody od 19 let 2 000 Kč operace varixů – Laser, RF (radiofrekvence), ClariVein / ORL operace metodou plasmové koblace, BiZac / podologické vyšetření fyzioterapeutem na podoskopu / použití laseru a rázové vlny ve fyzioterapii / genetické vyšetření pro trombotické stavy na vlastní žádost / endoskopická operace karpálního tunelu / vyšetření digitálním dermatoskopem, laserové výkony k odstranění jizev, datové služby EKG přenosu / přístrojové vyšetření suchého oka v ONMB
celiakie od 19 let 5 000 Kč 1x za rok, na bezlepkovou dietu nad rámec v. z. p., nutné předložit potvrzení ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (požadujeme pouze při prvním čerpání příspěvku)
nízkobílkovinová dieta a další vzácné metabolické poruchy od 19 let 10 000 Kč pojištěnci, kteří mají z důvodu metabolického onemocnění indikovanou nízkobílkovinovou dietu nebo specifickou diagnózu (nemoc javorového sirupu, homocystinurie, isovalerová acidurie, propionová a methylmalonová acidurie, tyrosinémie, glutarová acidurie typ 1., poruchy cyklu močoviny), mohou čerpat příspěvek až do výše 10 000 Kč. Při prvním čerpání je nutno doložit potvrzení ošetřujícího lékaře, které zdůvodňuje nezbytnost indikace této diety. Tento příspěvek lze čerpat pouze po schválení revizním lékařem ZPŠ
plastová sádra od 19 let 300 Kč lze poskytnout 1 x za rok
prevence karcinomu prostaty od 19 let * registrující lékař v rámci preventivní prohlídky provede odběr krve, na doporučení ošetřujícího lékaře nebo na Vaši žádost,
1 x za rok
prevence karcinomu tlustého střeva a konečníku do 50 let * pro pojištěnce, na které se nevztahuje vyšetření na okultní krvácení ve stolici v rámci preventivní prohlídky; pro více informací se obraťte na svého praktického lékaře, 1 x za rok
program pro zjišťování nádorů v oblasti dutiny břišní a ledvin bez omezení věku * program je určen zejména pojištěncům s pozitivní rodinnou onkologickou anamnézou či s rizikem tohoto onemocnění, kteří se mohou obrátit na svého praktického lékaře k preventivnímu sonografickému vyšetření horní a dolní poloviny břicha,
1 x za rok
prevence onemocnění štítné žlázy od 19 let * odběr krve na vyšetření hormonů u praktického lékaře,
1 x za rok
prevence melanomu od 19 let * dermatologické vyšetření pigmentových znamének,
1 x za rok
nitrooční operace bez omezení věku 1000 Kč nitrooční operace s použitím multifokální čočky, čočky s prodlouženým ohniskem, čočky pro korekci astigmatismu nebo nitrooční kontaktní čočky
vyšetření přístrojem OCT bez omezení věku 800 Kč lze poskytnout 1x za rok
vyšetření přístrojem Plusoptix bez omezení věku 200 Kč lze poskytnout 1x za rok
korekční laserové operace od 18 do 40 let 2000 Kč lze poskytnout 1x za rok. Tento příspěvek lze čerpat pouze po schválení revizním lékařem
dentální hygiena od 19 let 200 Kč ošetření provedené dentální hygienistkou nad rámec v.z.p.
podpora péče o duševní zdraví bez omezení věku 2000 Kč doložení absolvování psychologického nebo psychoterapeutického poradenství certifikovaným specialistou v oblasti psychologie/psychoterapie,
mimo výkony hrazené z v. z. p.
podpora nutričního poradenství bez omezení věku 1000 Kč může čerpat pojištěnec s hodnotou BMI nad 30 nebo pod 18,5, příspěvek na sestavení jídelníčku nutričním terapeutem, obezitologem, diabetologem, praktickým lékařem nebo výživovým poradcem s platným osvědčením o profesní kvalifikaci.

* Výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb

Pro děti a mládež

 

PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ VĚK MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU ČERPÁNÍ A PODMÍNKY
příspěvek SPORT junior do 18 let 700 Kč na pohybové aktivity, pomůcky pro prevenci úrazů, sportovní prohlídky, dětské sportovní tábory, sportovní kroužky ve škole
dentální hygiena do 18 let 700 Kč ošetření provedené dentální hygienistkou,
nad rámec v. z. p.
rovnátka do 18 let 4 000 Kč 2 000 Kč na každou čelist na fixní ortodontický aparát, 1 x za život
moderní diagnostické a léčebné metody do 19 let 2 000 Kč operace varixů – Laser, RF (radiofrekvence), ClariVein / ORL operace metodou plasmové koblace, BiZac / podologické vyšetření fyzioterapeutem na podoskopu / použití laseru a rázové vlny ve fyzioterapii / genetické vyšetření pro trombotické stavy na vlastní žádost / endoskopická operace karpálního tunelu / vyšetření digitálním dermatoskopem, laserové výkony k odstranění jizev, datové služby EKG přenosu / přístrojové vyšetření suchého oka v ONMB
celiakie do 19 let 5 000 Kč 1x za rok, na bezlepkovou dietu nad rámec v. z. p., nutné předložit potvrzení ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (požadujeme pouze při prvním čerpání příspěvku)
nízkobílkovinová dieta a další vzácné metabolické poruchy do 19 let 10 000 Kč pojištěnci, kteří mají z důvodu metabolického onemocnění indikovanou nízkobílkovinovou dietu nebo specifickou diagnózu (nemoc javorového sirupu, homocystinurie, isovalerová acidurie, propionová a methylmalonová acidurie, tyrosinémie, glutarová acidurie typ 1., poruchy cyklu močoviny), mohou čerpat příspěvek až do výše 10 000 Kč. Při prvním čerpání je nutno doložit potvrzení ošetřujícího lékaře, které zdůvodňuje nezbytnost indikace této diety. Tento příspěvek lze čerpat pouze po schválení revizním lékařem ZPŠ
plastová sádra do 19 let 300 Kč 1 x za rok
ozdravný pobyt pro pojištěnce s chronickým onemocněním kůže a dýchacích cest do 19 let 1 000 Kč na přímořský nebo vysokohorský ozdravný pobyt uskutečněný v daném roce, pobyt musí být zabezpečen přes cestovní agenturu, nebo kancelář, na doporučení pediatra, nebo specialisty
ozdravný pobyt pro pojištěnce s neurologickým, onkologickým onemocněním, obezitou do 19 let 5 000 Kč na ozdravný pobyt uskutečněný v daném roce, pobyt musí být zabezpečen odborným lékařským dohledem, na doporučení pediatra, nebo specialisty
příspěvěk na zdravotní pomůcky pro pojištěnce s diabetem a na diabetickou dietu do 18 let 5000 Kč 1x za rok, na diabetickou dietu a na pomůcky pro pojištěnce s diabetem nad rámec v. z. p., nutné předložit potvrzení ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (požadujeme pouze při prvním čerpání)
nitrooční operace bez omezení věku 1000 Kč nitrooční operace s použitím multifokální čočky, čočky s prodlouženým ohniskem, čočky pro korekci astigmatismu nebo nitrooční kontaktní čočky
vyšetření přístrojem OCT bez omezení věku 800 Kč lze poskytnout 1x za rok
vyšetření přístrojem Plusoptix bez omezení věku 200 Kč lze poskytnout 1x za rok
podpora nutričního poradenství bez omezení věku 1000 Kč může čerpat pojištěnec s hodnotou BMI nad 30 nebo pod 18,5, příspěvek na sestavení jídelníčku nutričním terapeutem, obezitologem, diabetologem, praktickým lékařem nebo výživovým poradcem s platným osvědčením o profesní kvalifikaci.
podpora péče o duševní zdraví bez omezení věku 2000 Kč doložení absolvování psychologického nebo psychoterapeutického poradenství certifikovaným specialistou v oblasti psychologie/psychoterapie,
mimo výkony hrazené z v. z. p.

 

Pro nastávající maminky

PROGRAMY
PRO MAMINKU A NOVOROZENCE
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU ČERPÁNÍ A PODMÍNKY
V DOBĚ TĚHOTENSTVÍ příspěvek v době těhotenství 500 Kč

na pohybové aktivity, vitamínové prostředky, doplňky stravy, prostředky proti striím, masáže, prostředky dentální hygieny, na ošetření provedené dentální hygienistkou, sluneční brýle a opalovací krémy s UV filtrem, ortopedickou obuv a vložky do bot zakoupené v lékárně nebo prodejně zdravotnických potřeb, předporodní kurzy

Podmínkou je předložení těhotenského průkazu nebo jeho kopie.

vyšetření štítné žlázy * prevence u těhotných, 1 x za rok
prvotrimestrální screening 1 200 Kč

bez doporučení gynekologa, na akreditovaném pracovišti

Podmínkou je předložení těhotenského průkazu nebo jeho kopie, po schválení revizním lékařem.

NIPT (neinvazivní prenatální testování) 4 000 Kč

v indikovaných případech, v případě rizika závažného postižení plodu, na specializovaném pracovišti

Podmínkou je doporučení gynekologa a genetika, po schválení revizním lékařem.

PO PORODU příspěvek po porodu 1 600 Kč

na pobyt v nemocnici na nadstandardním pokoji, přítomnost blízké osoby u porodu, autosedačku, pleny, vlhčené ubrousky, kojenecké plavání, monitor dechu, laktační poradenství a pomůcky

Lze čerpat po porodu v okamžiku přidělení RČ novorozenci, pokud se dítě narodí v prosinci daného roku, příspěvek proplatíme do 20. 1.

dárek k narození miminka v hodnotě až 2 500 Kč batůžek s produkty pro děti SKIP HOP a kvalitní bezdotykový digitální teploměr Thermoval baby
úrazové pojištění pro novorozence 1. rok zdarma

z programu Zvonek našeho partnera Vitalitas pojišťovna, a.s.

zvýhodněné pojistné na další roky

*výkon je hrazen přímo poskytovateli zdravotních služeb

Pro dárce krve

 – cDárcem krve se může stát každý člověk ve věku od 18 do 65 let s dobrým zdravotním stavem.

PROGRAMY PRO DÁRCE KRVE MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU ČERPÁNÍ A PODMÍNKY

příspěvek pro bezpříspěvkové dárce krve a kostní dřeně

1 000 Kč

na pohybové aktivity, vitamínové prostředky, doplňky stravy, masáže, prostředky dentální hygieny, na služby dentální hygientistky, sluneční brýle a opalovací krémy s UV filtrem, ortopedickou obuv a vložky do bot zakoupené v lékárně a prodejně zdrav. potřeb, saunu

Podmínka: absolvování bezplatného odběru krve nebo krevních derivátů, předložení průkazu dárce krve s odběrem za posledních 12 měsíců

příspěvek pro držitele Zlatého kříže a vyššího ocenění 4 000 Kč

stejné jako u dárců krve

Podmínka: doložení těchto ocenění za daný rok

léčebné výlohy v rámci cestovního pojištění 30 dnů zdarma

léčebné výlohy, celý svět

Podmínka: předložení průkazu dárce krve s odběrem za posledních 12 měsíců

ozdravný pobyt v ČR pro dárce kostní dřeně 10 000 Kč na ozdravný pobyt v některém ze smluvních lázeňských zařízení dle výběru po domluvě s referentem lázeňské péče
Podmínka: darování kostní dřeně v daném roce

Očkování

OČKOVÁNÍ VĚK MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU ČERPÁNÍ A PODMÍNKY
rotavirové infekce do 1 roku 3 000 Kč 1 000 Kč na každou dávku, po ukončení očkovacího schématu
meningokok bez omezení 3 600 Kč 1 200 Kč na každou dávku v rámci očkovacího schématu
(mimo očkování hrazené z v.z.p)
HPV infekce od 15 do 18 let 4 000 Kč jednorázově po ukončení očkovacího schématu s výjimkou pojištěnců, kteří věkem 13 -14 let spadají do očkování hrazeného dle platné legislativy
HPV infekce do 45 let 4 000 Kč na očkování pro ženy, u kterých bylo zahájeno očkování do
6 měsíců po konizaci děložního čípku pro prekancerózu,
po ukončení očkovacího schématu v daném roce, po schválení revizním lékařem ZPŠ
hepatitida bez omezení 800 Kč 1 x za rok po ukončení očkovacího schématu
klíšťová encefalitida do 50 let 2 100 Kč 700 Kč na každou dávku v rámci očkovacího schématu včetně přeočkování (mimo očkování hrazené z v.z.p)
chřipka do 65 let 400 Kč na jednu dávku (mimo očkování hrazené z v.z.p)
balíček ostatních očkování bez omezení 1 000 Kč na očkovací látky výše neuvedené, které nejsou hrazeny z v. z. p. nebo nesplňují uvedené podmínky.

Podmínka pro všechna očkování: požadujeme předložení prokazatelného dokladu o úhradě očkování, očkovacího průkazu nebo jiného písemného dokladu o provedeném očkování

Výše uvedené příspěvky lze čerpat 1x ročně. Příspěvky proplácíme od 1. 2. do 30. 11. daného roku. U přesně vyjmenovaných výjimek proplácíme příspěvky ještě v lednu roku následujícího. Žádosti lze zasílat i elektronicky a příspěvky pojištěncům proplácíme pouze bezhotovostně na uvedený bankovní účet. Doklady nesmí být starší 3 měsíců.

Víte, že …
změnu zdravotní pojišťovny můžete provést maximálně 1x za rok a v zákonem stanovených termínech?

Přejděte k nám od 1. ledna do 31. března nebo od 1. července do 30. září.

Nestihli jste termín? Nevadí, vyplňte formulář a my se vám hned, jakmile to bude možné, ozveme.

Síť smluvních zařízení

Vyhledejte si svého lékaře či zdravotnické zařízení ve vašem regionu.

* vyplňte alespoň jedno pole

Nenašli jste svého lékaře? Nevadí. Naši síť průběžně doplňujeme o nové partnery. V případě, že jste naším pojištěncem, ozvěte se nám a my spolupráci s lékařem či zařízením domluvíme.

Karta mého Karta mého srdce

Vše o vašem zdraví na jednom místě.
Osobní elektronický účet a mobilní aplikace.

 • Kontaktní údaje na lékaře
 • Mapa smluvních zařízení ZPŠ
 • Přehled čerpání zdravotní péče
 • Preventivní prohlídky a SMS upozornění na termíny
 • Laboratorní výsledky, lékařské zprávy
 • Lékové interakce a varianty léků
 • Evropský průkaz pojištěnce on-line
 • Platby, zálohy a přehledy pojistného pro OSVČ a OBZP
 • Body a výhody do cafeterie Benefity ŠKODA (pro zaměstnance)
 • Informace o zdraví Vašich nezletilých dětí (spojený účet)
 • A mnoho dalšího…